Forbrukerlån

Forbrukslån til motorsykkel

En motorsykkel kan være et kostbart innkjøp, og dersom du trenger finansiering er det flere ting du kan gjøre. For det første kan du ta opp et motorsykkellån med pant i motorsykkelen. Rentene på disse lånene er svært varierende, alt fra 10 til 20 prosent, og du bør sammenligne ulike lån før du bestemmer deg. Ettersom banken tar pant i motorsykkelen, bør du være helt sikker på at du kan betjene lånet, ellers risikerer du å miste motorsykkelen.

Finansiering ved opptak av forbrukslån

Et annet valg er å ta opp et vanlig forbrukslån som med andre ord, er et lån der banken ikke krever at du stiller opp med pant i eiendom eller i motorsykkelen. Fordi bankene påtar seg en større risiko ved å ikke kreve noe sikkerhet, vil de gjerne ta seg høyere betalt i form av høye renter. Det vil si at det vil koste deg litt mer å betale tilbake et forbrukslån. Fordelen er da at du ikke risikerer å miste motorsykkelen din.

Hva må jeg ta hensyn til?

Når du skal ta opp et forbrukslån må du sørge for at du har god oversikt over din egen økonomi. Bankene legger spesielt merke til dine faste inntekter, altså din månedslønn, for å danne seg en mening av hvor betalingsdyktig du som låntager er. Dersom du tar opp et lån og går opp i lønn, kan du reforhandle rentene banken har satt på lånet ditt. Desto mer stabil økonomien din er, desto lavere renter kan du forvente å få på lånet.

Sammenligningstjenester for forbrukslån

En god idé før du tar opp et lån er å bruke sammenligningstjenester. Disse gir deg en mye klarere oversikt over alle lånene du kan ta opp hos ulike finansielle institusjoner. Det viktigste er at du alltid sjekker den effektive renten. Dette er renten som forteller deg med nøyaktighet hvor mye penger du må betale tilbake til banken. Den effektive renten er den nominelle renten pluss alle gebyrene banken krever i tillegg.

Nedbetalingstider, maks beløpsgrense og andre vilkår må du også sørge for at du er kjent og inneforstått med før du sender en søknad.

Hvordan søker jeg?

Når du først har funnet et lån som passer dine behov, fyller du ut en elektronisk søknad. Banken vil i løpet av noen få dager gi deg et svar på hvorvidt du får innvilget lånet. Dersom banken er villig til å gi deg et lån, vil du ha pengene på kontoen relativt raskt.